Finsko – den třetí a čtvrtý s aktivitami v přírodě

Většinu našeho programu ve Finsku trávíme dopoledne ve škole a odpoledne v přírodě. Po finské přírodě máme báječného environmentálního průvodce Marrka. Co jsme si za ty dva dny vyzkoušeli?Kromě klasického gordického uzlu, který známe všichni, jsme byli překvapení, že sebereflexe a vlastní hodnocení jednotlivých aktivit z naší strany probíhá na základě dosažení určitého cíle. Cílem […]

Finsko – den třetí a čtvrtý ve školách

Holihaka school a Torkinmäk school Navštívili jsme v úterý a ve středu 2 školy. V Holihaka school se vzdělávají děti ve věku 6-13 let. Škola se skládá z tzv. PRE-SCHOOL, (6.letí) a od sedmi let mají finské děti povinnou školní docházku. Tato škola se zaměřuje na jazykovou výuku. Děti se učí finsky, švédsky a anglicky. […]

Finsko – Den druhý

Ráno jsme začali snídani v místním Youth center Villa Elba. Po snídani nás čekalo přivítání ředitelkou tohoto centra. Pote co nás přivítala, nás seznámila se stručnou historií Finska a jejími milníky. Městečko Kokkola bylo založeno v roce 1620 a v příštím roce oslaví 400 let od svého založení. Leží v severní části Botnického zálivu, který […]

Finsko – den první

V neděli v 9:30 jsme se setkali se všemi účastníky na letišti Václava Havla na Terminálu 2. Vzhledem k tomu, že dnes ráno jsme se na letišti sešli všichni co jsme chtěli někam odcestovat, otevíraly se vstupy k odbavení  po různu, a tak si nás chvilku na letišti přehazovali jako horký brambor. Odbavení zavazadel proběhlo […]

Silent women

Forum usiluje o vytvoření platformy pro otázky moderního způsobu života žen. V době, kdy jsou všechny staré hodnotové koncepty zpochybňovány nebo jsou v procesu přeměny, chceme dodat ženám sebevědomí k hledání a formulování vlastních stanovisek. Chceme rozvíjet odbornou debatu a podporovat klidný dialog směřující k výsledkům. Dnes, kdy je konflikt mezi pohlavími instrumentalizován propagandou, je to víc než důležité.

Oslavy první republiky

Vážení studenti, kolegové a přátelé školy, nejprve bych moc ráda na tomto místě poděkovala kolegyním Jitce Neradové a Míše Šédové za jejich nasazení při hledání zajímavých osobností pro besedování nad nejrůznějšími událostmi a tématy nejen v rámci Hovorů o historii. Poprvé za dobu mého působení na GTM se mi podařilo Hovorů zúčastnit a musím říct, […]

Neustálý tlak veřejnosti na učitele – motivace, motivace a motivace

Slýcháte často z televizních zpráv i z celé řady tiskových materiálů, ať jde o noviny nebo o časopisy, že jsou žáci a studenti málo motivovaní, a aby je předmět bavil, je zapotřebí dělat hodiny zábavně, interaktivně, barevně, nechat je kreativně tvořit, rozvíjet atd…? Na jednu stranu s tím určitě souhlasím, protože sama patřím mezi ty […]

Poslední den a návrat do matičky Prahy

Vážení čtenáři, poslední den v Tanzanii jsme trávili přejezdem z rekreační oblasti Pangani do Moshi, kde jsme měli za úkol přenocovat, nabrat síly na odlet, setkat se s rodiči a společně vyrazit směr Praha. Cesta byla zdlouhavá, přes 500 km dlouhá, což zapříčinilo nejedny zdravotní problémy na konci praktika – přehřátí organismu, dlouhá náročná cesta […]

Šnorchlování v průzračném Indickém oceánu

Ve středu jsme se vzbudili do úžasného dne plného pohody a slunce. Ti z nás, kteří si přivstali, viděli krásný východ slunce. Po každodenní snídani v podobě ovoce a housek s džemem se skupina paní Bočanové odebrala poznávat krásy Indického oceánu. Jakmile odbila dvanáctá hodina, vydali jsme se za naší lodí, ke které jsme díky […]

Projížďka po řece Pangani

Pro ty z nás, kteří si přivstali, začal den dechberoucím východem slunce nad Indickým oceánem. Po rutinní ranní hygieně a snídani v podobě domácích houstiček a lokálního ovoce, jsme se rozdělili do dvou skupin. Vzhledem k tomu, že si skupiny zítra svůj program vymění, zážitky té druhé vám popíšeme v příštím příspěvku. Kolem jedenácté hodiny jsme opustili náš současný […]