Silent women

Forum usiluje o vytvoření platformy pro otázky moderního způsobu života žen. V době, kdy jsou všechny staré hodnotové koncepty zpochybňovány nebo jsou v procesu přeměny, chceme dodat ženám sebevědomí k hledání a formulování vlastních stanovisek. Chceme rozvíjet odbornou debatu a podporovat klidný dialog směřující k výsledkům. Dnes, kdy je konflikt mezi pohlavími instrumentalizován propagandou, je to víc než důležité.