Finsko – den třetí a čtvrtý ve školách

Holihaka school a Torkinmäk school

Navštívili jsme v úterý a ve středu 2 školy. V Holihaka school se vzdělávají děti ve věku 6-13 let. Škola se skládá z tzv. PRE-SCHOOL, (6.letí) a od sedmi let mají finské děti povinnou školní docházku. Tato škola se zaměřuje na jazykovou výuku. Děti se učí finsky, švédsky a anglicky. Většinou používají metodu CLIL, kdy tu samou látku probírají ve všech třech jazycích. Například látku poslouchají ve finštině, ale hovoří o daném tématu anglicky nebo švédsky. Škola Torkinmäki je školou, která se skládá z jeslí, mateřské školy a základní školy.
Ve finských školách si zakládají na dotaci 1/4 času pro výuku kreativním vyučováním – tzv. CRAFTS – woodwork, hudba, sport, práce s textiliemi, výtvarná výchova. Ve většině hodin využívají skupinové práce žáků, tvoří postery a plakáty. Do školního roku mají také zařazenou cyklistiku, učí se v přírodě, všechny přestávky tráví žáci venku (až do -16°C).
Finské školství je zaměřeno na jedince a jeho potřeby. Na počátku školního roku se sejde třídní učitel s žákem a jeho rodiči a vytvoří společně plán, podle kterého se bude vzdělávat po celý školní rok, jakých cílů musí dosáhnout a jaké kompetence má posilovat. Učivo se nastavuje na základě jejich silných stránek. Pro Finy není důležitý obsah výuky, ale zvládnutí kompetencí. Kromě toho si nastavují v tomto trialogu povinnosti jednotlivých účastníků. Povinnost rodičů je, aby děti do školy chodily nasnídané. Žáci jsou zodpovědní za své domácí úkoly, kterých není moc. Žáci začínají svůj každý školní rok tím, co je baví, o co se zajímají. Všichni učitelé spolu SPOLUPRACUJÍ a veškeré učivo a plány tvoří společně. Vyučují 24-28 hodin za týden + 3 hodiny na společné přípravy plus se setkávají mimo školu či před vyučováním, kdyby jim 3h nestačily. 
Ředitelé škol plní funkci pedagogických leaderů, což znamená, že mají čas na práci pedagogickou a na vedení svých lidí. Ředitel se nestará o platy učitelů, jediné peníze, které mu projdou rukou, jsou peníze na učebnice a pomůcky. 
Používání telefonů v průběhu dne je na některých školách zakázáno, ale na některých ne. Děti chodí po škole bosky v ponožkách, což má dost pozitivní vliv na zdraví děti a zároveň na čistotu školy, přičemž v Torkinmäki school mají ve třídách koberce. 
Hodně se ve finských školách učí v tandemu. 
Hodnoty finského školství jsou postaveny na:
„MY TI DÁME DŮVĚRU, TY JI PŘIJMEŠ ZA SVOU“ 
Dvě základní hesla: POZITIVNĚ A ZODPOVĚDNĚ

Autor příspěvku: Tereza Bočanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *