Neustálý tlak veřejnosti na učitele – motivace, motivace a motivace

Slýcháte často z televizních zpráv i z celé řady tiskových materiálů, ať jde o noviny nebo o časopisy, že jsou žáci a studenti málo motivovaní, a aby je předmět bavil, je zapotřebí dělat hodiny zábavně, interaktivně, barevně, nechat je kreativně tvořit, rozvíjet atd…? Na jednu stranu s tím určitě souhlasím, protože sama patřím mezi ty učitele, kteří jdou večer spát a přemýšlí nad tím, jak to či ono téma pojmout jinak, aby studenty bavilo, aby se na tématu dalo „kreativně vyřádit“, ale zároveň aby se ti žáci/studenti něco naučili. A když už ne danou látku, která je z nějakého důvodu neoslovila, tak jen aby si uměli dávat věci a dění ve světě do souvislostí a mohli poté vstoupit do dospělosti s tím pocitem, že se ve světě neztratí.

Ne nadarmo svým žákům, ať to bylo na mém předchozím pracovišti na základní škole, nebo teď na gymnáziu, vštěpuji do hlavy, že nejsou „papoušky“. Není přeci pro život důležité, abych uměla odříkat z hlavy všechny řeky, pohoří, města, státy světa; nebo abych odříkala definice litosféry, atmosféry a dalších dílčích a pro zeměpis určitě důležitých témat apod. Dejme tomu, že je to důležité pro maturitu? Vždyť přeci zeměpis, dokud ho nestudujete na vysoké škole, není primárně „biflovací“ předmět. Žádný předmět by takový být neměl. Proto je dle mého skromného názoru mnohem důležitější, naučit naše studenty přemýšlet (moji studenti mi jistě prominou toto slovo) „v souvislostech“.

Pro mě jakožto učitele, je mnohem důležitější dialog se studenty nad daným tématem. Samosebou je zapotřebí mít tzv. „pojmový aparát“, který mají ostatně všechny předměty počínaje českým jazykem, přes dějepis, fyziku, chemii a konče někde u tolik nepochopitelně opovrhovaných a dehonestovaných výchov (Vv, Hv, Tv). Kromě dialogu a vlastního názoru na danou problematiku, je důležité naučit se pracovat s textem, umět ho reprodukovat a postavit se k tomuto textu kriticky a zhodnotit všechna pro a proti. Ale opravdu nejvíce důležité na výuce, a to nejen zeměpisu, je zažít si všechno na vlastní kůži. Jsem velmi ráda, že mám v tomto směru podporu ze strany vedení našeho maličkého gymnázia, a že co dva roky můžu v rámci přírodovědně-zeměpisně-kulturního praktika vyvézt studenty na 14 dní po celém světě. Pokud byste se chtěli dočíst něco o našem pilotním praktiku, které se konalo na přelomu března a dubna na africkém kontinentu, navštivte naše školní noviny, a v záložce Tanzanie najdete více zajímavostí.

A jak je to s tou výše zmiňovanou MOTIVACÍ? Když studenta předmět neosloví, nebaví ho, nespatřuje v něm důležitost (což se ostatně dá říct ve věkovém rozmezí 14-16 let o všech předmětech, učitelích, rodičích a vlastně většině lidstva na Zemi), nebo studentovi není jen učitel sympatický (vzhledově, stylem vyučování, stylem zkoušení, stylem zadávání testů, je náročný, méně náročný, má protivný nepříjemný hlas, příšerně se obléká…) nedá se s tím ze strany učitele nic moc dělat… Slýcháváme často: „A k čemu mi to jako bude?“ Nabízí se spousta odpovědí na tuto otázku… 🙂 Časem však buď otupíte, a na tuto otázku pouze pozvednete obočí a nebo na ní přestanete reagovat úplně bez povšimnutí. Výsledkem rozporuplných pocitů ohledně toho, zda studenty dostatečně motivujeme, je u mě ten pocit, že 1. „nezavděčíme se nikdy všem, není to v našich silách a není to ani cílem naší práce“, a za 2. „i kdybych uměla vyplakat zlaté slzy, některé studenty by to ani tak nemotivovalo.“

V tomto blogu bych vás ráda milí žáci/studenti/přátelé školy/kolegové/kamarádi/rodičovstvo seznámila s mými aktivitami, které ve škole v jednotlivých ročnících aplikuji, co pro studenty připravuji a proč se snažím zeměpis vyučovat JINAK. 🙂 🙂 🙂

Tereza Bočanová

Autor příspěvku: Tereza Bočanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *